Garageportmotor

Med en garage¬portmotor, trycker bara på fjärrkontrollen, så öppnas porten och du kan köra in direkt.

Vi har ett flertal märken och modeller för alla typer av garageportar; takskjutportar, vipportar. De flesta av våra garage¬port¬motorer kan installeras även i garage med låg tak-höjd.

Det finns många olika tillbehör att komplettera med; fjärrkontroller, trådlöst kodlås, varningsljus, fotoceller, app, förlängningsskenor med mera.

Starcus 600/1000W 240 v

Starcus är en pris¬värd motor för Garageportar.

• Kvalitets öppnare från Starcus
• Fjärrkontroller
• Tråd löst kodlås
• App funktion som tillval
• Nöd öppnare
• Frikopplingshandtag
• Takskena
• Kompakt konstruktion
• LED-belysning
I leveransen ingår: drivenhet, 2 fjärrkontroller, monteringssats, monteringsanvisning och bruksanvisning. Kan kompletteras med trådlöst kod lås, app, m.m.
Starcus är vår standardmotor p.g.a lite problem.

***
APERTO Baseline+
APERTO Baseline+ är en enkel och pris­värd lös­ning för garage med garage­portar av lättare typ. Den är till ex­empel lämp­lig för garage­längor.

Som till­behör finns bland annat kodlås, foto­celler, yttre nöd­fri­koppling, tryck­knapp för vägg­montage (trådlös/trådbunden) samt olika typer av fjärr­kontroller.

• Kvalitetsöppnare från APERTO
• Frikopplingshandtag
• Kompakt konstruktion
• LED-belysning

I leverans ingår: driv­enhet, mini­fjärr­kontroll (2 kanaler), mon­terings­sats, mon­terings­anvisning och bruksanvisning.

**

APERTO 868 L/LX
APERTO 868 L och 868 LX har en mycket kom­pakt kon­struk­tion och har där­för ett mini­malt utrymmes­behov. Motor, styrenhet och belysning är i ett och samma stycke.

En APERTO port­öppnare i grund­utförande ryms i en enda kar­tong. Enkelt och praktiskt!

I leverans ingår: för­monterad driv­enhet, ergo­nomisk mini­fjärr­kontroll (2 kanaler), vägg­ström­brytare för mon­tering i garage (inkl. 7 m kabel), monterings­sats och bruks­anvisning.

***

APERTO X-box
APERTO finns även i batteriversion, vilket är praktiskt om ditt garage saknar elanslutning. Portöppnaren kan användas i flera veckor innan batterierna behöver laddas.

***

APERTO Baseline+

APERTO Baseline+ är en enkel och pris­värd lös­ning för garage med garage­portar av lättare typ. Den är till ex­empel lämp­lig för garage­längor.

Som till­behör finns bland annat kodlås, foto­celler, yttre nöd­fri­koppling, tryck­knapp för vägg­montage (trådlös/trådbunden) samt olika typer av fjärr­kontroller.

• Kvalitetsöppnare från APERTO
• Frikopplingshandtag
• Kompakt konstruktion
• LED-belysning

I leverans ingår: driv­enhet, mini­fjärr­kontroll (2 kanaler), mon­terings­sats, mon­terings­anvisning och bruks­anvisning.

***

A550L och A800XL
APERTO-automatik till den nya generationen med SOMloq2. Allt-i-ett (motor, styrenhet och belysning). Varje port­öppnare levereras i ett kom­plett set i en kartong. I leverans ingår tre­delad motor­skena, motor­vagn, tak­upphängning, monterings­tillbehör, drag­arm och port­beslag, samt för­programmerad 2-kanalig fjärr­kontroll Pearl Twin.

Tillbehör:
– Fjärrkontroller
– Extrabelysning Lumi+
– Batteripaket Accu (gäller A800XL)
– Extra relä Relay
samt impulsknapp, varnings­ljus, foto­cell mm

***

SOMMER base +
Portöppnaren base + är en del av den nya genera­tionen port­automatik för garage­portar. Den är utrustad med två­vägs­systemet SOMloq2 och kommunicerar åt båda håll mellan fjärr­kontroll (t.ex. PearlVibe) och port­öppnare. Du kan t.ex.få in­formation om kommandon utförts (öpp­ning/ stängning).

Base + är en universal­modell för tak­skjut­portar, vipportar, slag­portar (special­beslag krävs), sido­­skjut­portar mm. I standard­paket för S 9060 base+ klarar den tak­skjut­portar och vipportar upp till 2,5 meters höjd. Ytter­ligare skenor finns som till­behör.

Base + har en effektiv LED-belys­ning med lång livs­längd och är energi­snål, <1W i standbyläge.

Vi har ett stort utbud av till­behör:
– Fjärrkontroller
– Extrabelysning Lumi+
– Parkeringssensorer Laser
– Rörelsedetektor Motion
– Varningssirén Buzzer
– Batteripaket Accu

– Fuktsensor Senso
– Minnesutbyggnad Memo
– Magnetlås Lock
– Extra relä Relay

Alla till­behör är lätta att in­stallera, kopp­lingarna är färgkodade.

Ytterligare tillbehör som fotoceller, varningsljus mm hittar du under tillbehör i menyn.

***

SOMMER pro +

Portöppnaren pro + är en efterföljare till SOMMER duovision och är en del av den nya genera­tionen port­automatik för garage­portar. Den är utrustad med två­vägs­systemet SOMloq2 och kommunicerar åt båda håll mellan fjärr­kontroll (PearlVibe mfl) och port­öppnare. Du kan t.ex. få in­formation om kommandon utförts (öpp­ning/ stängning).

Pro + är en universal­modell för tak­skjut­portar, vipportar, slag­portar (special­beslag krävs), sido­­skjut­portar mm.

Pro + är en tvådelad garageportöppnare där du kan placera styrenheten där det passar dig.

Pro + är energi­snål, <1W i standbyläge.

Vi har ett stort utbud av till­behör:
– Fjärrkontroller
– Extrabelysning Lumi
– Parkeringssensorer Laser
– Rörelsedetektor Motion
– Varningssirén Buzzer
– Batteripaket Accu

– Fuktsensor Senso
– Minnesutbyggnad Memo
– Magnetlås Lock
– Extra relä Relay

Alla till­behör är lätta att in­stallera, kopp­lingarna är färgkodade.

Ytterligare tillbehör som fotoceller, varningsljus mm hittar du under tillbehör i menyn.