Krispol Konstruktion

Garageportar
KRISPOL-portar är funktionssäkra, robusta, säkra och anpassade till olika fasader.
garanti_10

Porten är en av de viktigaste delarna med huset. Den borde vara funktionell, robust, säker
och anpassad till fasaden. KRISPOL-portarna uppfyller alla dessa krav. Vårt erbjudande
innefattar sektions, samt sidodörrar till garage.

konstruktion_1_680

Takskjutsportar
Portarnas funktionssätt ger maximalt utrymme för bilen. Krispols takskjutsportar kan anpassas
till alla garage. Möjligheterna är så gott som oändliga, något som gör att du kan skapa innovativa
och unika lösningar. Dess höga kvalité ger komfort med säkerhet och bekväm funktion samt
perfekt värmeisolering.

KRISPOL-garageporten
Skapad med ökande energieffektivitet i våra hus i åtanke.
Portarna har extra isolering för Svensk klimat, med extra tätning i panelernas konstruktion, som är genomtänkt i varje liten detalj.
konstruktion_2_port_680x720

En varm port
KRISPOL-takskjutsportar består av paneler på 40 mm som är fyllda med polyuretanskum.
Vi har tätat portarna längs ytterkanten och mellan sektionerna. Formen på den övre kurvan har
utformats så att den kan optimalt trycka övre dörrpanelen till portöverstycket. Därför har dessa
portar bland de bästa värmeisolerande egenskaperna på marknaden: U= 1,12 [W/m2K] .
För energisparande hus har vi paneler med en extra isolering, på 60 mm.
Den extra varma porten har en dubbeltätning på den nedre sektionen.
Tack vare detta kan koefficienten U=0,9 [W/m2K]uppnås.

Robust konstruktion
Oavsett hur pass bra en port ser ut utifrån får man inte glömma att den framför allt borde skall
vara robust. I portarnas mekanismer använder vi lösningar som förstärker porten, samt gör det
lättare att montera porten och anpassa den till utrymmet i garaget.

1. Formen på den övre kurvan.

konstruktion_3_formen_en

2. Varma paneler
konstruktion_3_2_varma_paneler

3. Tätning med dubbelläpp
konstruktion_3_3_tatning

Robust konstruktion
Oavsett hur pass bra en port ser ut utifrån får man inte glömma att den framför
allt borde vara robust. Det är alltså värt att kontrollera hur porten ser ut inuti.
I portarnas mekanismer använder vi lösningar som förstärker porten samt gör det
lättare att montera porten och anpassa den till utrymmet i garaget och gör den
tillförlitlig och vacker även inifrån.

1. Rostskyddande förzinkning. Portarnas samtliga metalldelar är rostskyddade.
konstruktion_4_narbild

2. Gångjärn i mitten, som ökar konstruktionens styvhet.
konstuktion_4_2_gangjarn

3. Målade beslag. En av de få aktörerna på marknaden målar vi sidobeslag i porten
med en färg som passar till sektionerna.
konstruktion_malade_4_3_beslag

Säker vardag
Vi är måna om att förbättra våra produkter genom att införa lösningar som medför
ökad användarsäkerhet och garanterar mekanismernas funktionssäkerhet.
I varje port monterar vi extra skydd som förhindrar porten från att falla ner
vid fjäderbrott.

Portautomatik i våra portar har en standardskyddsbrytare som lyfter porten ca 10 cm
när den stöter på motstånd. Automatiska portar kan även förses med fotoceller som
som förhindrar portstängning om det finns något hinder i portens rörelseområde.
Hjulen som monteras i alla portar kan förses med ett extra fingerskydd.
Även portsektionerna har fått en specialdesignad, säker form.

Fotocell
konstruktion_5_fotocell

Säkra paneler
konstruktion_6_saker_panel

Bekväm hantering
En bekväm port skall vara lätt att hantera, tillförlitlig och tyst. Vi samarbetar bara
med de bästa och ledande företagen i världen. Det gör att portarna hanteras lätt och
utan problem samt gör det möjligt att installera porten i varje system för
”intelligenta hus” och larmsystem.

Vi monterar lagrade hjul i våra portar. Vi har även begränsat maximalt antalet
kopplingar på ledmekanismerna. Dessa lösningar gör att portens drift är tyst och smidig.
Varje port som tillverkas av oss, oavsett dess storlek, kan lätt öppnas med en hand utan
någon som helst ansträngning.

Lagrade hjul med skyddshölje
konstruktion_7_lagrade_rullar

Automatisk styrning
konstruktion_8_lagrade_rullar2