Grindar

Grindar

En fin grind bildar en vacker entré till ditt hus. Dessutom bidrar det till ökad säkerhet då in- och utpassering kan kontrolleras.

grind680

Vi säljer och monterar så väl smidesgrindar som trägrindar med både skjut- och slagöppning. Vi har alltid någon typ av grind som passar din villas utseende.
Grindarna går att få med manuell eller automatisk öppning.

Bilder på grindar