top of page

Rotavdrag

Rot-avdrag: Text
Sveport_KP_bred_grå_garageport_sensor.jpg
Rot-avdrag: Bild

Utdrag ur Skatteverkets information om rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rotavdraget får högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag i Skatteverkets funktion Räkna ut din skatt.


Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda.

Checklista Rotavdrag
Det här behöver du tänka på när du ska köpa rottjänster:

Krav på dig som köpare
• Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
• Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
• Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
• Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
• Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
• Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden
• Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
• För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
• Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden

Krav på din bostad
• Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
• Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
• Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

• Garage och förråd räknas som en del av bostaden i ett småhus.

Fastighetsbeteckning
Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor på Skatteverket.


Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Krav på utföraren
Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt.

Utföraren får inte vara närstående.

Arbetet måste ge rätt till rotavdrag
Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Det är rekommenderat att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

När du köper din garageport från oss på Sveport, hjälper vi dig med rotavdraget.

Rot-avdrag: Text
Sveport_KP_röd_garageport_dubbelgarage.jpg
Rot-avdrag: Bild
Rot-avdrag: Blog2 Custom Feed
bottom of page