Wisniowski Takskjutportar

WIŚNIOWSKI Ett av Europas största Garageportsföretag

WIŚNIOWSKI innebär drygt 25 år av kompetens. Vårt centrum för teknik och tillverkning garanterar kvalitet, högsta standard, kontinuerlig utveckling av produkter och teknologiska linjer bidrar till att skapa produkter av absolut bästa kvalité.

Takskjutport PRIME
Föreställ dig nästa generations garageport. En port som inte bara är resultatet av existerande lösningar, men det kreativa resultatet av en jakt på balans mellan toppmodern teknik, kvalitet, säkerhet och design. Det är vad PRIME-porten är.

Takskjutport UniTherm
UniTherm-porten uppfyller stränga krav när det gäller vindbeständighet och vattentäthet, liksom när det gäller luftgenomsläpplighet. Dessa faktorer påverkar portens livslängd positivt, och gör att den kommer att se bra ut under många år.

Takskjutport UniPro
Segmentportar UniPro är det mest konfortabel lösning för garage. Det är en varm port särskilt avsedd för uppvärmda garage.

RENOVERINGSLÖSNINGAR
Med våra renoveringslösningar kan du montera sektionsportar i garageöppningen oavsett byggnadsförutsättningar, även om byggnaden saknar överstycke eller om det inte finns plats vid sidan. Förbättra funktionen och utseendet hos garaget med våra renoveringslösningar. UniPro RenoSystem är vårt svar på byggnadsbehoven vid renovering.

RULLPORTAR
Alla rullportar är utrustade med drivenhet som standard. Portens rullridå rullas upp på en axel som finns osynlig i en låda, det spar utrymme under taket.